Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.M. Boogers

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.M. Boogers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
15-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor Overheidsjuristen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Instelling van Postacademisch onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Commissie van Toezicht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaars
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Mentor Stichting Giving Back
Instantie
Stichting Giving Back
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting, Begeleiding/ Coaching scholieren
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
15-04-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
15-04-2013
Datum eind
14-04-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
15-04-2013
Datum eind
14-04-2014

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)