Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J.M. Arends

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J.M. Arends "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent aan de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Erasmus School of Law
Instantie
Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-04-1993

Nevenbetrekkingen

Functie
Commentator NTFR (fiscaal tijdschrift)
Instantie
SDU uitgevers
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris van Coöperatieve Vereniging van eigenaren van recreatiewoningen
Instantie
CVvE Zuytland Buiten
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van eigenaren van recreatiewoningen
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur Wegwijs in de IB (bepaalde hoofdstukken)
Instantie
SDU uitgever
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Vaste medewerker Fiscaal Praktijkblad
Instantie
Licent
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Cursus Inkomstenbelasting
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Directeur Vaktechnisch Bureau
Instantie
Nexia Nederland
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-01-2013
Functie
Verbonden aan het wetenschappelijk bureau van Pricewaterhousecoopers Belasting adviseurs
Instantie
PwW
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-10-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
05-08-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)