Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J. van Doesum

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J. van Doesum "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Belastingadviseur (sinds 2005)
Instantie
PricewaterhouseCoopers
Plaats
Amsterdam
Functie
Professor Kostprijsverhogende Belastingen (per 01-09-2012)
Instantie
Maastricht University

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur / Annotater
Instantie
Diverserse uitgevers (Kluwer en SDU)
Plaats
N.v.t.
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Ontwerper examens
Instantie
Register Belastingadviseurs
Plaats
Culemborg
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Koepelorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)