Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J. Milius

Rechtbank Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J. Milius "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-03-2011
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
17-08-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
16-05-1994
Datum eind
16-08-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
14-02-1987
Datum eind
15-05-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
10-12-1985
Datum eind
13-02-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
10-12-1985
Datum eind
13-02-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-09-1979
Datum eind
09-12-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)