Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.G. Castermans

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.G. Castermans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar burgerlijk recht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie vaardigheden cassatieadvocatuur
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Instantie
Landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie van beroep Pensioenfonds zorg en welzijn
Instantie
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Pensioenfonds
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter examencommissie
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester Dagelijks Bestuur (a.i.)
Instantie
Letterkundig Museum
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
museum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-01-1995
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)