Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. S.H.M. Kapteijn

Rechtbank Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. S.H.M. Kapteijn "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-03-2015
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Hollands Particulier Grondbezit
Plaats
Noord- & Zuid Holland
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor particuliere grondeigenaren
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Rentmeester / taxateur /eigenaar
Instantie
Kapteijn Grondzaken
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-01-2007

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)