Toeval of Niet Rechtspraak

mw. prof.mr.drs. M.R. Bruning

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. prof.mr.drs. M.R. Bruning "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Jeugdrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2004

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid redactieraad
Instantie
Tijdschrift voor gezondheidsrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter redactieraad
Instantie
Tijdschrift Right
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor de rechten van het kind
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Commissie vooronderzoek geweld
Datum ingang
01-09-2015
Datum eind
01-05-2016
Soort bedrijf/instantie
Commissie vooronderzoek geweld
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
04-10-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)