Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.ir. H.B. van Gijn

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.ir. H.B. van Gijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-12-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Maat van de koninklijke Maatschap
Instantie
Koninklijke Maatschap van tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de Oost-Bevelandpolder
Plaats
Wilhelminadorp
Datum ingang
01-11-1991
Soort bedrijf/instantie
Landbouw bedrijf
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter commissie van beroep fuwa-vo.oop
Instantie
Aloysius stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek
Plaats
Voorhout
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-07-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
17-05-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)