Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. W.M.C. van den Berg

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. W.M.C. van den Berg "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Toetser
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Plaats
Amsterdam en Utrecht
Datum ingang
01-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Overheidsorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Amsterdamse Criminalistenclub
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1985
Soort bedrijf/instantie
Informatie- en gedachtenuitwisselingsforum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Op de wet gebaseerde toezichthoudende commissie bij het gevangeniswezen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
30-06-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-10-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)