Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. M.M. Verberne

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. M.M. Verberne "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Zomerzang
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
De Stichting organiseert muziekweken voor zangers en instrumentalisten.
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
16-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
16-02-2009
Datum eind
15-02-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
15-02-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)