Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. Y.E. Schuurmans

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. Y.E. Schuurmans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht i.h.b. bestuursprocesrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2014
Functie
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, in welke functie wetenschappelijk onderwijs wordt
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-08-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Adviescommissie Bezwaarschriften
Instantie
Commissariaat voor de Media
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Mediawet
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Centrum voor Conflicthantering
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid tijdschrift JB-plus
Instantie
Sdu uitgevers
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter redactie tijdschrift NALL
Instantie
Boom Juridische uitgevers
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
07-06-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)