Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y.A.M. Jacobs

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y.A.M. Jacobs "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent huurrecht
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
23-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut voor advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek en Huur
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Buitengewoon lid
Instantie
Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Specialistenvereniging huur van de Orde van Advocaten
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent huur
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Zutphen/Utrecht
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent huur
Instantie
OSR Juridische Opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut voor rechters, advocaten en andere juristen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Woonrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
08-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting maakt uitgave van het juridisch blad 'WR, tijdschrift voor huurrecht' mogelijk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
18-03-1999
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
24-10-1997
Datum eind
17-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)