Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Sj.A. Rullmann

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Sj.A. Rullmann "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Onderzoeksraad Integriteit Overheid
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid onderzoekt meldingen van vermoedens van misstanden bij Rijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht Nationaal Museum van Wereldculturen
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Kunst en Culuur
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Klachtencommissie huisartsen afdeling Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual media/Kijkwijzer)
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
NICAM heeft een coördinerende rol bij de ontwikkeling van Kijkwijzer
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Reclame Code commissie
Instantie
Reclame Code commissie
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Comissie oordeelt over klachten over reclames
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Amsterdams Juridisch Genootschap, notariële genootschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid raad van toezicht
Instantie
Rino Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachten Commissie VU Ziekenhuis
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
30-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-12-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-11-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
28-09-1992
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
31-10-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
09-09-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-08-1986
Datum eind
27-09-1992
Functie
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1984
Datum eind
21-08-1986
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
28-09-1982
Datum eind
30-06-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)