Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.A. Dudok van Heel

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.A. Dudok van Heel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
RINO Noord Holland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
18-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut in de Geestelijke Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Kinderen van Sikkim
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
26-03-2003
Soort bedrijf/instantie
Stichting (anbi) die zich inzet voor de scholing van arme kinderen in Sikkim, India
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
P. I. Amsterdam, locatie Over-Amstel
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
01-01-2019
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-07-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)