Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Q.R.M. Falger

Rechtbank Amsterdam



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Q.R.M. Falger "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline in het ressort Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
05-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-11-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)