Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P. van der Kolk-Nunes

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P. van der Kolk-Nunes "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
15-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Toezicht NVM
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Appel tuchtrechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging van Eigenaren
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
VvE
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging van Eigenaren
Plaats
Gaastmeer
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
VvE
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
Instantie
TU Delft
Plaats
Delft
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2008
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
12-10-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
14-02-1987
Datum eind
11-10-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
22-11-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)