Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.Y.C. Poelmann

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.Y.C. Poelmann "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Kamer voor het Notariaat
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Rechtbank
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Raad van Tucht
Instantie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-05-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
16-11-1987
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-05-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-08-1981
Datum eind
15-11-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
14-12-1979
Datum eind
10-08-1981
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
07-11-1979
Datum eind
13-12-1979
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1974
Datum eind
06-11-1979

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)