Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.V. Ulrici

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.V. Ulrici "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur juridisch tijdschrift RAR
Instantie
Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Penningmeester
Instantie
COR Hervormd Lyceum Zuid
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid NVvR WeCO
Instantie
WeCO
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/penningmeester
Instantie
Kring van Kantonrechters
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2008
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Pinoké A.M.H.C.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Sportclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Kluwer/SSR
Plaats
Deventer/Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Culturele & Maatschappelijke Belangen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
27-03-2000
Datum eind
01-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
10-11-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
25-01-1996
Datum eind
01-01-2000
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hilversum
Datum ingang
25-01-1996
Datum eind
01-01-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)