Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M. Korsten-Krijnen

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M. Korsten-Krijnen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Contactouder ouderjaargroep
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
07-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
CPO/ Dialogue
Plaats
Verschillende locaties
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsopleiding voor advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Raad van Beroep voor het personeel der Koninklijke Hofhouding
Plaats
‘s-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Beroepsinstantie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-2000
Datum eind
01-04-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)