Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J.E. Geradts

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J.E. Geradts "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool de Notenkraker
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Rechtspraak Insolventierecht
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Opleidingsinstituut Kerckebosch
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie Permanente Educatie bewindvoerders WSNP
Instantie
Raad van de Rechtsbijstand
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid oudercommissie
Instantie
KDC Nifterlake
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Kinderdagcentrum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
29-01-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)