Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.I. Heyning-Horst

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.I. Heyning-Horst "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Behoud Kapel Isselt i.o.
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
25-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Behoud Kapel
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
J.C. van den Tol stichting
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
10-12-2001
Soort bedrijf/instantie
Sociaal maatschappelijk
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
12-04-1996
Datum eind
31-10-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amersfoort
Datum ingang
24-02-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
02-03-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-1995
Datum eind
11-04-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-11-1994
Datum eind
11-04-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-1987
Datum eind
11-04-1996
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-03-1991
Datum eind
31-01-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)