Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.E.B. Terwee

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.E.B. Terwee "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting de Chatel sur Place
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Dansgroep
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid geschillencommissie
Instantie
ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Plaats
Hoofddorp
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbitrage werkzaamheden
Instantie
Result ADR
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Arbitrage
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid adviescommissie (advies bij geschillen)
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
05-02-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
04-02-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)