Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.E. Leijten

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.E. Leijten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent/trainer coachopleiding, teamontwikkeling, verhoorvaardigheden en technieken en herstelrecht
Instantie
SSR, Centrum voor Conflicthantering en Vostokmedia
Plaats
Diverse plaatsen in Nederland
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Studiecentra
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuursvoorzitter
Instantie
Stichting Restorative Justice Nederland (RIJN)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
16-11-2010
Datum eind
16-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Een algemeen nut beogende (anbi) stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
31-07-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-1994
Datum eind
07-07-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
07-06-1993
Datum eind
07-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)