Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.H. Van Dalen-van Bekkum

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.H. Van Dalen-van Bekkum "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid Rechtspraak Sociale Verzekering (RSV)
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Uithoorn
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid Rechtspraak Sociale Verzekering (RSV)
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Uithoorn
Datum ingang
01-01-1986
Datum eind
30-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
01-03-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
28-02-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)