Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.E. Somsen

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.E. Somsen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent SSR
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-08-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-09-2007
Datum eind
31-08-2008
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1989
Datum eind
30-09-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)