Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. van Walraven

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. van Walraven "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Kluwer Opleidingen
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter klachtencommissie
Instantie
LUMC
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Medisch Centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Co-auteur Inleiding Privaatrecht onder redactie van mr. AMJ van Buchem-Spapens e.a.
Instantie
Noordhoff Uitgevers
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Reclame Code Commissie
Instantie
Stichting Reclame Code
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
25-02-2000
Datum eind
31-12-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)