Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. van Mourik

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. van Mourik "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
24-08-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
23-08-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
11-01-1989
Datum eind
23-08-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
23-08-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-06-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
10-01-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-11-1983
Datum eind
30-08-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)