Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Vaandrager

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Vaandrager "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Theater Bellevue
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Theater
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Rotary Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Service club
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Het Amsterdams Lyceum
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling (middelbare school)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
30-11-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)