Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. De Rooij

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. De Rooij "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vicepresident
Instantie
International Association of Women Judges (IAWJ)
Plaats
Washington D.C. (V.S.)
Datum ingang
05-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Non-gouvernementele organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurssecretaris
Instantie
Van Beek-Donnerstichting
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Stichting die vrouwen en meisjes steunt in hun persoonlijke otwikkeling door het geven van donaties
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretary/treasurer
Instantie
International Association of Women Judges
Plaats
Washington D.C. (V.S.)
Datum ingang
02-05-2012
Datum eind
04-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Non-gouvernementele organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
(Werkgroep)lid transparantie
Instantie
Vereniging voor Fondsen in Nederland (FIN)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor Fondsen in Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent bestuursprocesrecht
Instantie
Nedrlandse Orde van Advocaten (NOVA)
Plaats
Amsterdam/Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsopleiding
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
23-01-1995
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
22-01-1995
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
15-02-1988
Datum eind
31-01-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)