Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.H. Waller

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.H. Waller "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Geschillencommissie
Instantie
Raad van Beheer op Kynologisch gebied
Plaats
Heel Nederland
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging (overkoepelende organisatie voor rashondenverenigingen)
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Familie Wallerstichting
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor beroep en bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-05-2003
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep
Instantie
Vereniging "de Leidse Bond van Amateurtuinders"
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Overkoepelend tuinders vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Leids Juridisch Genootschap
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Organiseren van lezingen op juridisch gebied
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-07-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
14-09-2006
Datum eind
01-07-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
09-10-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
09-10-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)