Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.C. Bachrach

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.C. Bachrach "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College van Beroep (behandeling van klachten n.a.v. beoordeling cursisten)
Instantie
Gerrit Rietveld Academie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
25-08-2008
Soort bedrijf/instantie
Hoger beroepsopleiding
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR Juridische Opleidingen
Plaats
Utrecht en incidenteel andere plaatsen
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
03-03-1998
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)