Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.M. van Hall

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.M. van Hall "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting tot voortzetting van maatschappij tot nut van 't Algemeen
Plaats
Departement Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van de Klachtencommissie
Instantie
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Organisatie op gebied van Taal en Gehoor
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
30-09-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
31-03-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)