Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.F.A.M. Graafland-Verhaegen

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.F.A.M. Graafland-Verhaegen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Woonklimaat Berg
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting die tot doel heeft het behoud van het bijzondere klimaat van het Bergkwartier
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-06-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amersfoort
Datum ingang
20-07-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
31-10-1986
Datum eind
14-06-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
14-06-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
14-06-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)