Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.F. Aalders

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.F. Aalders "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Het Curatorium behandelt beroepen tegen besluiten van de Examencommissie en de Algemene Raad
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-07-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
22-02-2002
Datum eind
30-04-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-05-2001
Datum eind
21-02-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-05-2001
Datum eind
21-02-2002
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
30-04-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)