Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.T. Masmeyer

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.T. Masmeyer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Coördinerend manager beroepsopleiding advocaten
Instantie
Dialogue BV training
Plaats
Bussum / Nijmegen
Datum ingang
01-02-2013
Datum eind
31-10-2014
Functie
Directeur/Eigenaar
Instantie
Curious Minds Unlimited
Plaats
Hengelo
Datum ingang
15-03-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Bits of Freedom
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Een onafhankelijke Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor digitale burgerrechten
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen/Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Operationeel directeur
Instantie
Signum Interfocus BV
Plaats
Hummelo
Datum ingang
01-03-2015
Datum eind
31-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Signum Interfocus onderzoekt bedrijfsfraude, integriteitsrisico’s en digitale veiligheidsrisico’s.
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)