Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.M. Patijn

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.M. Patijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter disciplinaire commissie
Instantie
Amateur sportvereniging
Datum ingang
01-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Amateur sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Geschillencommissie
Instantie
Stichting Bureau Krediet Registratie
Plaats
Tiel
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
De commissie beslecht privacygeschillen naar aanleiding van de registratie van persoonsgegevens
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2000
Datum eind
31-07-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
03-03-1998
Datum eind
31-08-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
02-03-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
06-09-1996
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
13-08-1990
Datum eind
05-09-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)