Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.L.L. Briët

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.L.L. Briët "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Mededirecteur - aandeelhouder
Instantie
Nirwa B.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
21-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Pensioen B.V.
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Raad voor Klachtenbehandeling
Instantie
NOLOC
Plaats
Afhankelijk van klacht en plek 'zitting'
Datum ingang
04-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Beroepsgroep loopbaancoaches/begeleiders
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
31-07-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
06-02-1986
Datum eind
31-07-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
06-02-1986
Datum eind
28-02-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-1979
Datum eind
05-02-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)