Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.A.J.M. Versteeg

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.A.J.M. Versteeg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent strafrecht
Instantie
Vrije Universiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Justitieel Complex Schiphol
Plaats
Schiphol
Datum ingang
01-03-2003
Soort bedrijf/instantie
Justitieel Complex
Bezoldigd
Ja
Functie
Medeoprichter
Instantie
Juristen Organisatie voor Amstelland en Venen
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Faciliteren van juridisch onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting Tafelbergweg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
29-02-2016
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
05-04-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)