Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.S. Crince le Roy

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.S. Crince le Roy "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-05-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Teamcoachbegeleiding rechtspraak
Instantie
Rechtspraak
Plaats
Nederland
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
20-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Ideële stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum voor de rechterlijke macht
Bezoldigd
Nee
Functie
Schrijfster
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Justitie Coachpool, coach
Instantie
Ministerie van V&J
Plaats
Den Haag, werkzaam Amsterdam
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van V&J
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-12-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-04-1994
Datum eind
30-11-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)