Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. G.M. van Dijk

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. G.M. van Dijk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid arbritagecollege
Instantie
Voedselbanken Nederland
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Vodselbank
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
AMC
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
05-02-1991
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
09-07-1984
Datum eind
04-02-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)