Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.F.A. van Buitenen

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.F.A. van Buitenen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-11-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift voor de procespraktijk (Tvpp)
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie Sexuele en Verbale Intimidatie
Instantie
Hogeschool Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-05-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
16-02-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-03-1994
Datum eind
15-02-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-10-1992
Datum eind
10-03-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
08-10-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
24-04-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-09-1986
Datum eind
23-04-1991
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-09-1986
Datum eind
23-04-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1980
Datum eind
16-09-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)