Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.D. Bonga-Sigmond

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.D. Bonga-Sigmond "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Examinator Opleiding van Gerechtstolken in Strafzaken
Instantie
Stichting Instituut van Gerechtstolken & Vertalers
Plaats
Zaandam
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Vrienden Hospice Gooi en Vechtstreek
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Verwerving en beheer van fondsen
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend Lid Geschillencommissie
Instantie
Nederlandse Labradorvereniging
Plaats
's Gravenhage
Datum ingang
11-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Rasvereniging die valt onder de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
Bezoldigd
Nee
Functie
Titulair procuratiehouder
Instantie
Overstag BV
Plaats
Bussum
Datum ingang
23-12-1994
Soort bedrijf/instantie
Mediation
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
Openbare Bibliotheek
Plaats
Naarden- Bussum
Datum ingang
01-03-1997
Datum eind
18-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Bibliotheek
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
30-06-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-1989
Datum eind
07-03-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
28-02-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)