Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Dinjens

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Dinjens "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-06-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur
Instantie
SDU, commentaar Jeugdrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
SDU Uitgevers, bundels strafvordering eindonderzoek en strafrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Auteur
Instantie
SDU, Nieuwsbrief Strafrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-06-2013
Datum eind
09-06-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
09-06-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-08-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
04-08-2008
Datum eind
10-08-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)