Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. De Rooij

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. De Rooij "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid beroepscommissie
Instantie
Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV)
Plaats
Amsterdam/Zaandam
Datum ingang
16-04-2014
Soort bedrijf/instantie
De stichting biedt cursussen en opleidingen voor gerechtstolken en vertalers
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting rechters voor rechters
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
05-06-2013
Soort bedrijf/instantie
De stichting zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening
Bezoldigd
Nee
Functie
Freelance vertaler Frans
Instantie
De Rooij vertalingen
Plaats
Heemstede
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Vertaalbureau
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-03-2013
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
14-01-1998
Datum eind
30-06-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-12-1995
Datum eind
13-01-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
13-01-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-1994
Datum eind
21-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-08-1994
Datum eind
21-12-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)