Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D.J. Markx

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D.J. Markx "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter het College van Toezicht
Instantie
de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege Jeugdzorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Hof van Discipline
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Appelcollege tuchtrechtspraak voor advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter College van Toezicht
Instantie
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-07-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
28-07-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
27-07-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
13-08-1986
Datum eind
28-02-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
13-08-1986
Datum eind
28-02-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)