Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M.E. de Koning

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M.E. de Koning "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Stichting Giving Back, stadscommissie Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
De stichting biedt ondersteuning bij de studie- en beroepskeuzedie aan de minder kansrijke, goed presterende scholieren in de laatste twee klassen van havo of vwo
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Tuchtcommissie
Instantie
KNSB
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-11-2009
Soort bedrijf/instantie
Schaatsbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Arbiter
Instantie
Mr2 Kwadraat B.V.
Plaats
St. Michielsgestel
Datum ingang
01-11-2007
Soort bedrijf/instantie
Mediation en arbitrage dienstverlener
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-11-1997
Datum eind
31-08-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-06-1996
Datum eind
18-11-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-06-1996
Datum eind
18-11-1997
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1990
Datum eind
31-05-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)