Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. Degenaar

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. Degenaar "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Taskfors projectleider (ZM) Verkeerstoren++
Instantie
Raad voor de Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Portefeuillehouder werkprocessen binnen het programma Kwaliteit en Innovatie
Instantie
Raad voor de Rechtspraak (detachering)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het College van Toezicht
Instantie
Het Schouw en Demersluis (Bijlmerbajes)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Huis van Bewaring
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-01-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)