Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.J. Polak

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.J. Polak "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Mentor
Instantie
Stichting Samenspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Mentor
Instantie
School is Cool
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Volksuniversiteit Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-06-2018
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-12-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
18-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
18-12-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-1988
Datum eind
30-09-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)