Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C. Bakker

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C. Bakker "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Bezwaaradviescommissie en plv. voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Universitair Medisch Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Medisch Centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Bezwaaradviescommissie en voorzitter klachtencommissie
Instantie
Universitair Medisch Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Academisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Stafjurist
Instantie
Rechtbank Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
01-03-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
31-03-2011
Datum eind
31-03-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)