Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.M. Vroom-Cramer

Rechtbank AmsterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.M. Vroom-Cramer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de klachtencommissie fondsenwerving
Instantie
Vereniging Rembrandt
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van bestuur
Instantie
Theo van Gogh Stichting
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van bestuur
Instantie
Vincent van Gogh Stichting
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
25-04-2001
Datum eind
12-04-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-03-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-01-2003
Datum eind
31-03-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)